Askeri Araçlar

Maliyet Yaratıcı Problemlere Çözüm Bulunuyor

Uncontrolled dust emissions may lead great problems and extra costs  environmentally  within the scope of health, agriculture, traffic systems and security issues. We determine an integrated process for dust control. We define different parameters such as area analyzes, geographical location, dust particules, wind directions and power etc. in order to supress and prevent dust.

Toz emisyonlarının kontrol edilmemesi, sağlık, tarım, trafik ve güvenlik gibi pek çok çalışma alanında problemlere ve ekstra maliyetlere neden olmaktadır.

Tozun kaynağında oluşurken kontrol altına alınması neden olduğu ölçülebilen ve ölçülemeyen maliyet yaratan problemler göz önüne alındığında çok önemli bir hal almaktadır. Bu kapsamda toz kontrolü için bütünleşik bir yöntem belirlenmektedir. Sahanın analizi, coğrafi yapısı, toz partikül oranları, rüzgar yönleri ve kuvveti, kullanılan ekipman ve araçlar, gibi pek çok parametre kayıt altına alınarak 10’dan fazla toz bastırma ve engelleme yöntemin birbirleri ile entegre olarak tasarlanarak tesislere uygulanması gerçekleştirilmektedir. 

Haber Fotoğrafları