Kurumsal

İnovasyon Merkezi

İnovasyon Merkezi

Sivil Güvenlik Teknolojileri Alanın da yürütülen projeleri tek çatı altında toplamak ve geleceğin genç tekno-girişimcilerini bu çalışma alanına çekmek için, Türkiye’nin ilk sivil güvenlik teknolojileri İnovasyon merkezinin kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde 5000 metre kare büyüklükte olacak merkezde, yüksek güvenlik standartları içerek fiziksel yapılar, pilot ileri üretim atölyesi, test laboratuvarları, yazılım merkezi ve tekno-girişimciler için kuluçka merkezi bulunacak. Teknopark içerisinde kurulacak merkezin üniversite ile sıkı ilişkiler kurarak, üniversite sanayi iş birliği konusunda ciddi çalışmalar yapması planlanmaktadır.

Diğer Projeler