Kurumsal

UDGİS

UDGİS

Ulusal Demiryolu Güvenliği İzleme Sistemi (UDGİS), stratejik öneme sahip demiryolu ağı, tesis ve binalarının tek merkezden izlenebilir olmasını sağlayan ulusal ölçekte kurgulanmış yüksek teknoloji içeren bir otomasyon ve akıllı sivil güvenlik teknoloji projesidir. Bu proje ile demiryolları hatları, kavşakları, tesisleri, binaları ve çevresel alanları, tek bir merkezden izlenebilen, diğer akıllı cihazlar ile etkileşim içine girebilen ve birbirleri ile konuşan bir yapıya kavuşacaktır.

Diğer Projeler